KMOP-1.1.4-09-2009-0097 számú pályázati projekt

EU-s forrásból valósult meg a Braille-írást és hamisítás elleni védelmet tartalmazó gyógyszeres dobozok előállításához kapcsolódó kutatás

Európai Uniós előírás a gyógyszeres dobozokon bizonyos információkat Braille-írással, azaz a vakok számára olvasható módon feltüntetni, amely a jövőben kiegészül a gyógyszeripari termékek hamisítás elleni védelemével. Az ehhez szükséges legmegfelelőbb technológia feltárásához kapcsolódott a CLB Packaging Kft. kutatási projektje, mely a KMOP-1.1.4-09-2009-0097 „Vállalati innováció ösztönzése” című pályázat keretében elnyert közel 89 millió Ft támogatás segítségével valósult meg.

A Braille a nemzetközileg használt írási és olvasási rendszer vakok és gyengén látók számára, melyet Louis Braille alkotott meg 1821-ben. Az Európai Unió 2004-ben nagy lépést tett annak érdekében, hogy ezen emberek is képesek legyenek saját maguk felismerni a gyógyszereket. A 2004/27/EC irányelv 56a. cikke kimondja, hogy "A gyógyszernek az 54. cikk a) pontjában meghatározottak szerinti nevét Braille-írással is fel kell tüntetni a csomagoláson. A forgalomba hozatali engedély jogosultja biztosítja, hogy a betegtájékoztató a betegek érdek-képviseleti szervezeteinek kérésére a vakok és gyengén látók számára megfelelő formában is rendelkezésre álljon.". A másik, a jövőben európai uniós előírásként is megjelenő gyógyszeripari követelmény a hamisítás elleni védelem.

A hazai tulajdonú CLB Packaging Kft. több mint 110 éve működik a karton és dobozgyártás területén, melynek során jelentős tapasztalatra és széleskörű gépparkra tett szert. A fogyasztói csomagolásra szánt kartondobozokon elhelyezhető Braille-írásnak és hamisítás elleni védelmének azonban többféle megvalósítási technológiája ismert. A kutatási projekt keretében a nemzetközi szakirodalomban fellelhető elemzések, tapasztalatok alapján laboratóriumi körülmények között végzett kísérleti fejlesztés történt. Ennek során egyrészt Braille-írásjelek különböző megvalósítási technikái kerültek kivitelezésre, másrészt hamisítás elleni védelmi festékek, anyagok felhasználásával kartonminta került előállításra.
Az így létrehozott minták alapos vizsgálata után a követelményeknek leginkább megfelelő, legjobb ár-érték arányú megoldások kerültek kiválasztásra, melyek újabb üzemi tesztelése után készültek el a végleges prototípusok. Ennek eredményeként a "faltkarton" doboz gyártásban résztvevő kutató-fejlesztő KKV-kal és gyógyszergyárakkal együttműködve megtalált költséghatékony megoldás felhasználásával a CLB Packaging Kft. azonos színvonalon és szállítási határidők mellett tudja majd a gyógyszeripari szegmenst kiszolgálni. A fejlesztésben részt vett a Vakok Állami Intézete is.

A projekt teljes költsége 197.640.000 forint, melynek 45%-át (88.938.000 Ft-ot) a KMOP-1.1.4-09-2009-0097 „Vállalati innováció ösztönzése” című pályázati támogatás biztosítja az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában. Az így megvalósult K+F+I eredmény során hatékony sorozatgyártás válik lehetővé a hazai és külföldi gyógyszeripar EU-s irányelveknek való megfelelő kiszolgálásához.

Bővebb információ:
CLB Packaging Kft.
DOBRONYI Tamás dr.
1222 Budapest, Gyár u. 15.
Telefon: +36 1 226 0133
E-mail: tamas.dobronyi@clbpackaging.hu
TERMÉKISMERTETŐ
CLB Packaging Csomagolástechnikai Kft.
KMOP-1.1.4-09-2009-0097 „Vállalati innováció ösztönzése”
Különböző környezetbarát papíripari bevonó és adalékanyagok fejlesztése, valamint nyomtatott kartontermékek modern bemintázási technikáinak bevezetése a CLB Packaging Kft.-nél

Bevezető

A gyógyszerhamisítás elleni védekezés nagyon fontos feladattá vált napjainkra. Ezt tükrözik az Európai Unió által bevezetett új szabályok is, mely szerint minden gyógyszeres dobozt kötelező ellátni hamisítás elleni védelmi elemmel. Az erre vonatkozó rendelet tehát egy új piaci rést nyitott a dobozgyártó cégek és nyomdák számára. Ez hatalmas lehetőségeket rejt magában, hiszen a gyógyszeripar a lehető legstabilabban fejlődő iparág világszerte. A fejlett országokra jellemző az elöregedő társadalom. Egyre újabb betegségek, vírusok ütik fel fejüket, amelyekre megoldást a gyógyszeripari cégek nyújtanak. Ez mind magával vonja a gyógyszerek iránti kereslet növekedését. Ahogy nő a gyógyszerek iránti kereslet, úgy nő a gyógyszeres dobozok iránti kereslet is. Így tehát ez egy stabil, mindig növekvő piacág, ahova még közvetett módon is érdemes belépni.

Ennek érdekében végeznek kutatási és fejlesztési tevékenységeket, hogy kifejlesszenek egy olyan módszert, amellyel minél kevesebb ráfordítással minél jobb minőségű terméket tudnak előállítani.

Manapság a piacon nem csak az számít, hogy a termék minél olcsóbb legyen, hanem az is, hogy minél jobb minőségű. Ez főleg a gyógyszeres dobozok gyártására igaz, hiszen az itt vásárló gyógyszeripari vevők termékeiket ebbe csomagolva értékesítik. Így elvárják a lehető legjobb minőséget. Ezt a CLB Packaging Kft. könnyen tudja teljesíteni, hiszen rendelkezik HACCP, MSZ EN ISO9001:2009, valamint BRC minőségbiztosítási rendszerekkel amelyek biztosítják a jó minőségű termékek előállítását, értékesítését, valamint biztosítják a termék szállítás közbeni nyomon követését is. Így tehát a vállalat a vevői igényeket igen magas szinten képes kielégíteni.

A CLB a meglévő gyógyszeripari vevői mellé új vevők megszerzését is célul tűzte ki. Ezek elsősorban hazai piacon jelen levő vevők, ám nem zárkózunk el a külföldi vevők elől sem. Tehát bátran nyit a szomszédos országok gyógyszerpiacai felé is, főképp a fejletlenebb iparral rendelkező Románia és a nem Európai Uniós tagország Montenegro felé.

A minél nagyobb piaci pozíció megszerzésével párhuzamosan természetesen végső célunkat is elérjük, azaz árbevételt, így profitunkat is jelentősen megnövelhetjük.

Az megvalósult projekt eredményeként az alábbi technológiák bevezetései valósultak meg.

Látható védelmi elemek:
 • mágnes csíkok,
 • biztonsági fóliák (OVD),
 • hologramok,
 • vízjelek, digitális vízjelek,
 • biztonsági szálak,
 • egyedi, kikevertetett panton színek,
 • színátmenetes nyomatok,
 • logók,
 • grafikák,
 • különleges betűkarakterek (idegen írásjelek),
 • dombornyomatok,
 • Braille írás,
 • valamint tépőmatrica és biztonsági kimetszések dézsmálás ellen.
Láthatatlan (rejtett) védelmi elemek

A rejtett védelmi elemek alapvetően öt félék lehetnek:

 • lumineszkáló festékkel készült grafika vagy felirat,
 • UV festékkel nyomtatott minta,
 • mikroírás,
 • infra-nyomat
 • hőérzékeny festék
 • anty-copy elemek

AZ ALÁBBIAKBAN BEMUTATÁSRA KERÜLŐ VÉDELMI SZINTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA VÁLT KÉPESSÉ A CLB PACKAGING KFT.

Biztonsági szempontból is miden doboznak más és más a jellemzője, a meghatározó eleme. Ezek a jellemzők vagy más szóval védelmi vonalak, három nagy csoportba sorolhatók, az első-, a második- és a harmadik védelmi szintbe. Ezeket a szinteket az alábbiakban először általánosságban ismertetjük.

Első védelmi szint

Szabad szemmel érzékelhető jelek, melyeket a vásárló azonosíthat. Ezeket a jeleket a gyártó közzéteszi, tudatja a fogyasztóval. Ebben a védelmi szintben az alábbi eljárások terjedtek el:

 • Variábilis mikro szöveg,
 • OVD címke szabad szemmel érzékelhető részei (hologram),
 • Braille írás.

Variábilis mikro szöveg alkalmazása

A mikro szöveg rendkívül apró betűkkel szedett szöveg (13. és 14. ábra), ami vonalnak vagy díszítőelemnek látszik. Ezt az elemet már az előkészítés során beépítik a grafikába. Az eljárás több előnnyel és hátránnyal is rendelkezik.

Előnyei:

 • nagyon könnyen ellenőrizhető,
 • könnyű beépíteni a grafikai elemekbe,
 • költsége elenyésző,
 • aki nem tud róla, annak nehéz megtalálnia, hogy hol vannak apró betűk,
 • nagyítóval könnyen ellenőrizhető.

Hátrányai:

 • reprodukálható,
 • korlátozott mértékű a felbontása,
 • aki tud róla, annak könnyű megtalálnia hol vannak az apró betű

Hologram és OVD alkalmazása

A hologram a ráeső fény jellemzőit és diffrakcióját befolyásoló, olyan optikailag változó eszköz, amelyet a művészeti célú felhasználáson és a dekoratív csomagoláson kívül a márkák, a nagy értékű csomagolt termékek, a dokumentumeredetiség/hitelesség tanúsítására (Authentication), a hamisítás elleni védelemre, és a biztonsági nyomtatványok (címkék, jelölő- és csomagoló anyagok), továbbá védett dokumentumok gyártására is felhasználnak.

A védett nyomtatványokra a biztonsági hologram felvitele fólia formájában történik. A hologram nem másolható és nem hamisítható, tehát eredményes márka-, áru- és dokumentumvédelmi eszköz. Statikus (álló) és dinamikus (mozgást szimuláló) változatai léteznek.

Főbb biztonságifólia-típusok és alkalmazási területeik

 • arany illetve
 • ezüstbevonatú holografikus fóliák,
 • nagy reflexiós indexű (High-Reflective Holographic, HRI) fóliák,
 • részlegesen fémbevont,
 • félig áteresztő fóliák (Partly metallized semitransparent foil),
 • az általa takart szöveg részbeni elolvasását engedő típus,
 • lekaparható („kaparós”) többrétegű lapfóliák,
 • promóciós cikkek hologramfóliás védelme.

A fóliákat a biztonsági nyomtatás gyakorlatában a fólia anyaga/típusa, a rajta lévő grafikai motívum és a felhasználási cél szerint szokták rangsorolni.

A tekercsben és lapban kapható, melegen sajtoló, vaknyomtatással/dombornyomással feldolgozható (Hot Stamping Foil) fóliából a biztonsági nyomtatással foglalkozó nyomdászok jelentős mennyiséget használnak. A papír vagy műanyag (polimer) előrenyomtatott hordozón lévő védett adatok csekkek, biztonsági címkék, jegyek, pénzügyi dokumentumok és a Hologram Image Register által nemzetközileg elismerten nyilvántartott képek bevonására is alkalmazva.

A biztonsági hologram tervezése

A vonalas, árnyalatos/monokróm vagy színes hologramok tervezéséhez a megfelelő elképzelés, a technika (hologramtípus kiválasztása) és a felszerelésen kívül szükséges, egy megvásárolható regisztrált kép, eredeti tárgy, mikromodell (makett) és/vagy hologram tervező szoftverben rögzített kép eredeti is. A kép eredeti a kívánt rendeltetéstől függően lehet akár folytonos, tapétajellegű, végtelenített felépítésű (Wallpaper type) vagy zsugor- sleeve (Holographic Shrink Sleeve). Utóbbira a csomagolóanyag-gyártás esetén lehet szükség.

Hologramtípusok

2D hologramok. Lézerrel létrehozott kétdimenziós információrögzítő eszkzök.

2D/3D hologramok. Lézerrel generált, háromdimenziós és látszólagos elmozdulás érzetét is kelti (15. ábra). Több kép egyidejű rögzíthetőségét biztosítja.

3D hologramok. Lézerrel és/vagy számítógéppel, tárgyeredeti vagy mikromodell segítségével létrehozott képeket, szövegeket, grafikákat tartalmazhatnak 1:1 méretarányban.

CLRI (Covert Laser Readable Image). Forensic védelmi típusú lézerrel előállított megoldás. Rejtett képtartalma csak lézerrel rekonstruálható. Mikroszövegek rögzítésére is alkalmas technika.

OVD-s hologramok. A legkorszerűbb hologramgyártási technológiával létrehozott, overt/covert típusú másolásgátló, CD-ROM-on vagy audio diszken tárolt, „hologramszerű” eszközök, amelyek a kereskedelmi forgalomban megrendelhetőek. Csak géppel olvasható információkat tartalmazhatnak, sorszámozottak, és – kérésre – vonalkóddal is ellátottak. Információtartalmuk a szemlélés irányától függően OVD fogalma nem korlátozódik a szóban forgó termékekre, hiszen például a színváltó festékek is ebbe a kategóriába sorolhatóak, és minden más olyan anyag, termék, aminek a színe a fénybeesés szögétől és a szemlélés irányától is függő. A közös bennük az, hogy a változó információtartalmuk és színváltó tulajdonságuk miatt megfelelő minőségben nem reprodukálhatóak, tehát megbízható eszközei a védelemnek.

Második védelmi szint

Egyszerű eszközzel ellenőrizhető jelek, melyeket a logisztikai láncban a nagykereskedők vagy a vámnál dolgozók alkalmazhatnak:

 • M-Icon effektus mikroszöveggel, árnyalatos képbe építhető, gyakorlatilag a raszterpontokat mikroszöveg és grafikai elemek helyettesítik, nagyítóval ellenőrizhető,
 • UV sugárzás hatására száradó festékkel nyomtatott elemek, UV lámpa fényében válnak láthatóvá a grafikai elemek,
 • ICI technológia két információval; dekóder lencsével látható elemek, hatásos megoldás.

Az m-icon technológia alkalmazása

Az m-iconnak nevezett effekt egy rácspont manipuláló technológia.

A hagyományos rácspontot cseréli szimbólumokkal, szöveges információkkal, logókkal és sok mással

Az elemek véletlenszerűen helyezkednek el. Az m-icon könnyen igazolja ezt egy nagyítónak megfelelően. Az effektet nehéz elemezni, és a választ a véletlenszerűen elhelyezett elemekből megtudni szinte lehetetlen.

UV sugárzás hatására száradó festékek alkalmazása

UV sugárzás hatására száradó festékek:

Az elektromágneses sugárzás optikai tartománya a 100 nm-es hullámhosszúságtól, az 1 nm-es hullámhosszúságú sugárzásig terjed. Ezen optikai sugárzástartomány magába foglalja az UV (ultraibolya) a látható és az IR (infravörös) sugárzásokat.

UV sugárzásnak 100-300 nm közötti hullámhossztartományt nevezzük. A sugárzás anyag kölcsönhatásban az UV sugárzás egyes résztartományaiban különböző szerepe van. Ezen tartományok a következők:

UV-C 100-280 nm

UV-B 280-315 nm

UV-A 315-400 nm

UV sugárzás hatására száradó festékek jellemzői:

Az UV technológia 30 évvel ezelőtt gyakorlatilag még ismeretlen volt a nyomdaiparban, azonban a 21. századra világszerte mintegy 65000 UV szárító egységet helyeztek üzembe. Az UV sugárzásra történő szárítást az íves ofszetnyomtatás területén is egyre gyakrabban alkalmazzák festékeknél és lakkoknál.

Az UV sugárzás hatására száradó festékek kötőanyaga alapvetően eltér az egyéb rendszerektől. Az UV festékek oldószert nem tartalmaznak, kötőanyagok telítetlen kötéseket tartalmazó monomerekből és/vagy előpolimerizált, de még telítetlen műgyantákból és fotoiniciátorból állnak. Az UV festékszárítók alkalmazása nélkül gyakorlatilag nem használhatók, nem száradnak. Azonban nagyon csekély mennyiségben, a nap által kibocsátott UV sugárzás hatására is megkezdődhet a száradási folyamat. Az UV sugárzás hatására – amelyet a fotoiniciátor abszorbál – gyökös fotopolimerizáció játszódik le a másodperc törtrésze alatt a festékfilmben. Rendszerben a telítetlen kötések felhasadnak és térhálósodnak, így megszilárdul a rendszer. Az UV festékek előnyösen alkalmazhatók nem szívóképes felületek nyomtatásánál.

Az UV festékek pigmentekből, kötőanyagokból, fotoiniciátorokból és egyéb adalékanyagokból állnak. A kötőanyagokat nagy viszkozitású oligomerek (mintegy 70%), kis viszkozitású monomerek (20%) építik fel.

UV festékek előnyös tulajdonságai:

 • gyors száradás (10^-3 – 10^-1 s)
 • oldószermentes
 • nem szárad rá a festékező hengerre
 • nyomathordozót nem éri hőhatás
 • nagy mechanikai és kémiai ellenálló képesség
 • nem szívóképes nyomathordozóra is használható
 • UV szárító kis helyigényű
 • kisebb energiafelhasználás
 • környezetkímélő
 • szárítóberendezés csak elektromos energiaforrást igényel
 • a papír nedvességtartalmának vesztesége nem jön létre
 • megszáradt festékfilm súroló és karcoló igénybevételével ellenálló

UV festékek hátrányos tulajdonságai:

 • drágább
 • nyomtatási sebessége behatárolt
 • speciális szárító berendezés szükséges
 • nagy szakmai igény

Hagyományos vízzel hígítható flexo nyomdafestékek összehasonlítása az UV-sugárzásra polimerizálódó nyomdafestékkel:

Az UV-sugárzásra polimerizálódó festékek előnyei a vízzel hígítható flexo festékekkel szemben, hogy a nyomógépen sokkal kezelhetőbb az UV festék, elkerülhető a nem kívánt festékbeszáradás a festékező műben egy esetleges termelésleállásakor, előre nem programozott gépleálláskor. Ezen kívül nincs szükség oldószer adagolására a viszkozitás szabályozására, és árnyalat gazdag színek nyomtathatók vele. Nagy különbség van a két festékfajtában a nyomtatáskor tapasztalható árnyalati érték növekedése terén. Az UV festék árnyalati érték növekedése sokkal kisebb, mint a vízzel hígítható festéké, így sokkal szebb, tűszerű raszterpontokat lehet kinyomtatni UV technológiával, mely egy magasabb színvonalú minőségi nyomatot eredményez. Továbbá nem elhanyagolható az UV sugárzásra száradó festékréteg azon tulajdonsága sem, hogy karcállósága jóval meghaladja a vízzel hígítható festék karcállóságát.

A két festékfajta közti legnagyobb különbség pedig a száradások között van:

A vízzel hígítható flexo festékek száradását meleg levegő segíti elő, melynek hatásra az oldószer gyorsabban elpárolog a nyomdafestékről. A szárító levegő hőmérsékletét, áramlási sebességét a termelékenység függvényében az igényeknek megfelelően széles határok között változtatni szükséges. A száradást a nyomtatási sebesség változtatásával is módosítani lehet, figyelembe véve a gazdaságosságot.

Az UV sugárzásra száradó festékeknél a nyomathordozóra felvitt festékfilm száradása nem az oldószerek fizikai módon való elpárologtatásával megy végbe, hanem a festékfilm által elnyelt sugárzási energia fotokémiai reakciót vált ki és ennek hatására szilárdul meg a festékfilm. Egy módosított higanygőzlámpáról van szó, amelynek a sugárzás teljesítményét és emissziós spektrumát adalékanyagokkal polimer flexo festékek elnyelési hullámhosszához igazították. Az UV sugarakat kisugárzó lámpa energiájának 70%-át a festékfilm elnyeli és ez a tér hálósodást idézi elő.

ICI technológia

Az ICI technológiát a harmadik védelmi elemek között, a TWIN ICI technológiával együtt mutatjuk be.

Harmadik védelmi szint

Speciális vagy laboratóriumi eszközök szükségesek az ellenőrzéshez, ezeket az ellenőrzéseket a gyártó maga végzi és nem adja át harmadik személynek. Ilyen technológiák:

 • Twin lakk ICI technológiával és két információval; dekóder segítségével UV hatására látható jelek, melyek kétszeresen is biztonságosak, a Weilburger cég által kifejlesztett speciális lakk és a Jura cég grafikai megoldása végett,
 • OVD címkébe rejtett információk, a Kurz cég által kifejlesztett OVD megoldás a hologramon túl további nanoszöveget is tartalmaz, melyet az egyedülállóan kifejlesztett demetalizációval érnek el,
 • 2D kód rejtett tartalommal, csak dekóderrel ellenőrizhető.

ICI és TWIN ICI technológia ismertetése

Invisible Constant Information (szabad szemmel nem látható információ).

A raszterpontok között kódolt 2D- és 3D-képek (rejtett ábrák), melyen az információ szabad szemmel nem látható.

A Braille írás felvitele

A CLB Packaging Kft. a hagyományos patrica-matrica elven megvalósítható BRAILLE írás felvitel tökéletesítése mellett, képessé vált nyomdatechnológiával felvihető térhálósodó festékkel gyártható BRAILLE írásjelek felvitelére is.

Melléklet

A kifejlesztett termékek bemutatása fotóillusztrációval

A projekt teljes költsége 197.640.000 forint, melynek 45%-át (88.938.000 Ft-ot) a KMOP-1.1.4-09-2009-0097 „Vállalati innováció ösztönzése” című pályázat biztosítja az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában.

A dokumentum letöltéséhez klikk ide!